...

"Więcej napotkasz w lasach niż w książkach.
Drzewa i kamienie nauczą Cię tego, czego nie będziesz mógł usłyszeć od nauczycieli."
św. Bernard z Clairvaux

sobota, 5 kwietnia 2008

Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej.

Walory zdrowotne lasów

Lasom przypisuje się wielostronne zadania, mają one znaczenie wodochronne (ochrona wód mineralnych, źródeł i wód bieżących), łagodzą hałas, ochraniają powietrze przed skażeniami mechanicznymi (pyły), chemicznymi (gazy) oraz biologicznymi (drobnoustroje patogeniczne), a także wzbogacają je w tlen np. jedna 60 letnia sosna wytwarza w ciągu doby tyle tlenu ile wynosi średnio dobowe zapotrzebowanie trzech osób (1350-1800 litrów).

Kompleksy leśne wytwarzają specyficzny mikroklimat sprzyjający regeneracji sił i powrotowi do zdrowia: osłabiają siłę wiatrów, regulują wilgotność powietrza oraz zmniejszają rozpiętość temperatury, podwyższają niskie i obniżają wysokie jej wielkości (liście pochłaniają i odbijają część promieni słonecznych). Niektóre rośliny wydzielają lecznicze substancje (żywice, garbniki, olejki eteryczne, fitoncydy) będące skuteczną bronią w walce z drobnoustrojami np. brzoza i jałowiec wytwarzają wokół siebie strefę do 5 metrów wolną od bakterii.

Dźwięki – szum drzew, śpiew ptaków i barwy lasu korzystnie wpływają na psychikę człowieka: budzą optymizm, pozwalają się wyciszyć i uspokajają (kolor zielony).

Znaczenie lasu w środowisku

  1. Las produkuje około 26,6 mld l tlenu - ponad połowę rocznego zapasu na ziemi.
  2. 1ha lasu produkuje 3-10 razy więcej tlenu niż taka sama powierzchnia użytków rolnych.
  3. Jedna 60 letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu ile wynosi średnio dobowe zapotrzebowanie trzech osób (1350-1800 litrów).
  4. Jeden ha boru sosnowego dysponuje 70-150 tys. m2 powierzchni asymilacyjnej i pochłania od 150-200 ton CO2 produkując około 13 ton masy organicznej rocznie.
  5. Las liściasty o powierzchni 10000 ha zatrzymuje i następnie oddaje do środowiska 500000 m3 wody - chroni przed erozją i powodzią. Jest naturalnym zbiornikiem retencyjnym filtrem i magazynem czystej i zdrowej wody.
  6. W 1m3 powietrza leśnego jest 46 - 70 razy mniej organizmów chorobotwórczych niż w powietrzu na terenie miejskim.
  7. Drzewa wydzielają do atmosfery substancje bakteriobójcze - fitoncydy.
  8. Sosna, brzoza i jałowiec wytwarza wokół siebie strefę do 3-5 m wolną od bakterii. Fitoncydy sosny leczą gruźlicę. Substancje wydzielane przez dęby zabijają bakterie dyzenterii. Igły jodły leczą dyfteryt.
  9. Lasy oczyszczają powietrze w ciągu sezonu wegetacyjnego - 1 ha boru świerkowego zatrzymuje około 30 ton pyłu, a 1ha lasu bukowego zatrzymuje 65 ton pyłu.
  10. Las obniża poziom hałasu - 150 m lasu obniża hałas do poziomu 18-25 decybeli.

Karta pracy (część I) do zajęć terenowych na ścieżce dydaktyczno przyrodniczej w Szklarskiej Porębie. Opracowanie na podstawie tablic informacyjnych przygotowanych przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba.Karta pracy "Dlaczego ważny jest las" - wersja dla maluszków.

Brak komentarzy: