...

"Więcej napotkasz w lasach niż w książkach.
Drzewa i kamienie nauczą Cię tego, czego nie będziesz mógł usłyszeć od nauczycieli."
św. Bernard z Clairvaux

wtorek, 1 kwietnia 2008

Smoki

Art-terapia

Malowanie smoków podoba się wszystkim, w ich tworzenie angażują się w równym stopniu pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści ze szkół podstawowych, jak i gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest przede wszystkim rozładowanie napięcia, stworzenie wesołej i przyjaznej atmosfery, oraz zacieśnienie pozytywnych więzi w grupie, przy okazji jednak dzieci uczą się efektywnej współpracy, przełamują nieśmiałość i rozwijają umiejętności nawiązywania kontaktu z członkami zespołu (pracę wykonuje się w kilkuosobowych grupkach).

Co jest potrzebne?

Duże arkusze brystolu (jeden dla każdej grupki), kredki: pastele lub świecowe, markery do obrysowania konturów.

Jak to się robi?

Dzieci odrysowują swoje dłonie na brystolu tak, aby powstał z nich wizerunek smoka, następnie kolorują rysunek.

Gotowe!

Rysunek dzieci ze Szczecina (V kl. S.P.)

Brak komentarzy: